Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТАКСИТАТА НА ВРАЦА ЕООД виж РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Едноличен собственик на капитала
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Управител
ТАКСИТАТА НА МОНТАНА ЕООД виж РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Съдружник
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Едноличен собственик на капитала
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Управител
ТАКСИТАТА НА ЛОМ ЕООД виж РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Едноличен собственик на капитала
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Управител
ТАКСИ ДЖЕТ 2020 ЕООД виж РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Едноличен собственик на капитала
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Управител
ДЖЕТ ТАКСИ - ЛОМ ЕООД виж РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Съдружник
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Едноличен собственик на капитала
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Управител
ТАКСИ 1997 ЕООД виж РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Съдружник
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Едноличен собственик на капитала
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Управител
ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ МОНТАНА ЕООД виж РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Едноличен собственик на капитала
РОСИЦА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА - Управител