Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ РАЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АГРОМЕС ГРУП АД виж Николай Бориславов Рачев - Съвет на директорите
РАЧЕВ - 2 - АГРО ЕООД виж НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ РАЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ РАЧЕВ - Управител
ДЕНИМЕС ЕООД виж НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ РАЧЕВ - Управител
РАЧЕВ - 2 ООД виж НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ РАЧЕВ - Съдружник
НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ РАЧЕВ - Управител
СЕРГО-2 ЕООД виж НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ РАЧЕВ - Управител
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ"ФЕРМЕР" Кооперация виж НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ РАЧЕВ - Управителен съвет
РАЧЕВ - 2 - НИКОЛАЙ РАЧЕВ ЕТ виж НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ РАЧЕВ - Физическо лице търговец