Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"Г И М КОНСУЛТ" АД - представлявано от Пламен Младенов Марков - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КОМИДОР АД виж "Г И М КОНСУЛТ" АД - Съвет на директорите
СОФИЯ РИНГ ООД виж "Г И М КОНСУЛТ" АД - Съдружник
АЛЕПУ ВИЛИДЖ АД виж "Г И М КОНСУЛТ" АД - представлявано от Пламен Младенов Марков - Съвет на директорите