Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

"К КЕПИТАЛ" АД - представлявано от Кристиян Конов Христов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КОМИДОР АД виж "К КЕПИТАЛ" АД - Съвет на директорите
СОФИЯ РИНГ ООД виж "К КЕПИТАЛ" АД - Съдружник
АЛЕПУ ВИЛИДЖ АД виж "К КЕПИТАЛ" АД - представлявано от Кристиян Конов Христов - Съвет на директорите