Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Георги Бориславов Николов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БОНИ ФУРАЖИ ПОРДИМ ЕООД виж Георги Бориславов Николов - Управител
БОНИ ФЕРМА КРУМОВО ГРАДИЩЕ АД виж Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
МЕСОКОМБИНАТ ПРАВЕЦ АД виж ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД виж Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
ПРИСТА АВТО АД виж Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ПЛЕВЕН АД виж ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ АД виж ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА НИКОЛА КОЗЛЕВО АД виж Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
НВ Строй ЕООД виж Георги Бориславов Николов - Едноличен собственик на капитала
Георги Бориславов Николов - Управител
БОНИ ФЕРМА БРЕСТАК АД виж Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ АД виж Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
БОНИ ХОЛДИНГ АД виж Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
Бони агро ЕАД виж Георги Бориславов Николов - Едноличен собственик на капитала
Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ЗИМЕН АД виж Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО АД виж Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ ХАСКОВО АД виж Георги Бориславов Николов - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ШУМЕН АД виж ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите