Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КРАСИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СПЪТНИК - 96 ЕООД виж КРАСИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ - Управител
МОНТАНТ 2000 НИКОЛОВ И СИЕ СД виж КРАСИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ - Неограничено отговорен съдружник
КРАСИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ - Възложен управител