Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВАГОНЕН ЗАВОД- ИНТЕРКОМ АД виж СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Съвет на директорите
НАПРЕДЪК 2020 ООД виж СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Съдружник
СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Управител
СЛАДИМ ЕООД виж СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Съдружник
СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Управител
ТРОЯН ИНВЕСТ ООД виж СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Съдружник
СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Управител
ТРИП КОНСУЛТИНГ ЕООД виж СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Едноличен собственик на капитала
СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Управител
ТГС ТРЕЙД ЕООД виж Слави Цветков Алексиев - Съдружник
Слави Цветков Алексиев - Управител
ВИА СПОРТ ЕООД виж СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Съдружник
ДОМО ЕООД виж СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Управител
БРИТ ИНВЕСТ АД виж СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Съвет на директорите
ПРОЦЕС ООД виж СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Управител
СЛАВИ ЦВЕТКОВ АЛЕКСИЕВ - Съдружник