Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БОЯН СТЕФАНОВ БОБЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
РИО БЕТОН ООД виж БОЯН СТЕФАНОВ БОБЕВ - Съдружник
МУРИН ООД виж БОЯН СТЕФАНОВ БОБЕВ - Съдружник
Рио Агро ООД виж БОЯН СТЕФАНОВ БОБЕВ - Съдружник
РИО ООД виж БОЯН СТЕФАНОВ БОБЕВ - Съдружник
БОЯН СТЕФАНОВ БОБЕВ - Едноличен собственик на капитала
БОЯН СТЕФАНОВ БОБЕВ - Управител
РИО ГИПС ООД виж БОЯН СТЕФАНОВ БОБЕВ - Управител
БОЯН СТЕФАНОВ БОБЕВ - Съдружник