Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВАЛЕНТИН ТОНЕВ КОЛЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
РОСИ ЕООД виж ВАЛЕНТИН ТОНЕВ КОЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕНТИН ТОНЕВ КОЛЕВ - Управител
РТ София Инвест ЕООД виж ВАЛЕНТИН ТОНЕВ КОЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕНТИН ТОНЕВ КОЛЕВ - Управител
СОКОЛИЦА ООД виж ВАЛЕНТИН ТОНЕВ КОЛЕВ - Съдружник
Валентин Тонев Колев - Управител