Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НАДЯ УАЛИД ДАСУКИ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СИНЕРДЖИ КОРП ЕАД виж Надя Уалид Дасуки - Едноличен собственик на капитала
НАДЯ УАЛИД ДАСУКИ - Съвет на директорите
Синерджи корп ЕООД виж Надя Уалид Дасуки - Едноличен собственик на капитала
Надя Уалид Дасуки - Управител