Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ХИТОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БЪЛГАРСКА ПАРИЧНА ГРУПА АД виж НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ХИТОВ - Съвет на директорите
ТРЕЖЪР ООД виж Николай Тодоров Хитов - Съдружник
Николай Тодоров Хитов - Управител
ТОГЕДЪР ООД виж НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ХИТОВ - Съдружник
ТРИСТА ООД виж Николай Тодоров Хитов - Съдружник
ТЕЛЕФ ЕООД виж Николай Тодоров Хитов - Едноличен собственик на капитала
Николай Тодоров Хитов - Управител
ЕКСПЕРТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД виж Николай Тодоров Хитов - Управител
Николай Тодоров Хитов - Съдружник
Исторически парк АД виж Николай Тодоров Хитов - Съвет на директорите