Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВЪЛЕВ 2018 ЕООД виж ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ - Управител
ВЕНИКА 2009 ООД виж ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ - Съдружник
ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ - Управител
ВЕВИАН АД виж ВЕНЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ - Съвет на директорите