Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДИЛЯН НИКИФОРОВ ПЕТРОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АЛТОМАКС АД виж Дилян Никифоров Петров - Надзорен съвет
Медико-дентален център Еуровита ЕООД виж Дилян Никифоров Петров - Управител
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРИТ ЦЕНТЪР /ИКЦ/ ООД виж ДИЛЯН НИКИФОРОВ ПЕТРОВ - Съдружник
Застрахователна компания Юроамерикан АД виж ДИЛЯН НИКИФОРОВ ПЕТРОВ - Съвет на директорите
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД виж ДИЛЯН НИКИФОРОВ ПЕТРОВ - Съвет на директорите
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД виж ДИЛЯН НИКИФОРОВ ПЕТРОВ - Управителен съвет
АЛФА БЪЛГАРИЯ АД виж Дилян Никифоров Петров - Съвет на директорите
Застрахователно акционерно дружество "ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД виж ДИЛЯН НИКИФОРОВ ПЕТРОВ - Съвет на директорите
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"- КОЗЛОДУЙ" ЕООД виж ДИЛЯН НИКИФОРОВ ПЕТРОВ - Управител
ИНОВЕЙТИВ МЕД ООД виж Дилян Никифоров Петров - Съдружник
Дилян Никифоров Петров - Управител