Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БЪЛГАРИЯ - 29 АД виж Недялка Петрова Великова - Демирева - Съвет на директорите
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР"МЕДИКА-АЛБЕНА" ЕАД виж Недялка Петрова Великова - Съвет на директорите
АЛБЕНА ХОЛДИНГ АД виж НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА - Съвет на директорите
АЛБЕНА ТУР ЕАД виж НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА - Съвет на директорите
ЕКЗОТИКА ООД виж НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА - Съдружник
АВА ЕООД виж НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА - ДЕМИРЕВА - Едноличен собственик на капитала
НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА - ДЕМИРЕВА - Управител
ЕКОСТРОЙ АД виж НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА - ДЕМИРЕВА - Съвет на директорите
ИНТЕРСКАЙ АД виж НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА - Съвет на директорите
ИКО БИЗНЕС АД виж Недялка Петрова Великова - Демирева - Съвет на директорите
АВА-НЕДЯЛКА ВЕЛИКОВА ЕТ виж НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА - Физическо лице търговец
ИДИС АД виж НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА - Съвет на директорите