Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕЛИТ ТРЕЙД 2017 ЕООД виж ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Управител
ЕЛИТ СЪРВИЗ-БЯЛА ЕООД виж ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Съдружник
ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Управител
ЕЛИТ МЕДИА БЯЛА ООД виж ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Съдружник
ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Управител
РАХИ ТРЕЙД ЕООД виж ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Съдружник
ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Управител
ИЗИДА ООД виж ИВАН КРАСИМИРОВ НЕНОВ - Съдружник