Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АСЕНДИНГ АД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
4 АГРА ООД виж "Асендинг" АД - Съдружник
ИНТЕЛЕКСИС ООД виж АСЕНДИНГ АД - Съдружник
ХРАНА ОТ СЕЛО ООД виж Асендинг - Съдружник
ИЗЦЯЛО ООД виж АСЕНДИНГ АД - Съдружник
ТОГЕДЪР ООД виж АСЕНДИНГ АД - Съдружник
ХоумТуЮ България ООД виж "Асендинг" АД - Съдружник
РАЗРАБОТЧИЦИ ООД виж Асендинг - Съдружник
БРУТОС ООД виж Асендинг АД - Съдружник
АСЕНДИНГ АД - Едноличен собственик на капитала
Дифърънт Трейд ООД виж АСЕНДИНГ АД - Съдружник
НАЕДНО ООД виж АСЕНДИНГ АД - Съдружник
РАСКУС ООД виж АСЕНДИНГ АД - Съдружник