Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

„Български ВиК холдинг" ЕАД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ ЕООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж "Български ВиК холдинг" ЕАД - Съдружник
В И К ООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж „Български ВиК холдинг" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД виж „Български ВиК холдинг" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж „Български ВиК холдинг" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
В и К ООД виж "Български ВиК холдинг" ЕАД - Съдружник
Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД виж „Български ВиК холдинг" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД виж Български ВиК холдинг - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Съдружник
ВиК Енерджи груп ЕООД виж Български ВиК холдинг - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж „Български ВиК холдинг" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж "Български ВиК холдинг" ЕАД - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж „Български ВиК холдинг" ЕАД - Едноличен собственик на капитала
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД виж „Български ВиК холдинг“ ЕАД - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД виж "Български ВиК холдинг" ЕАД - Съдружник
ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН ЕООД виж „Български ВиК холдинг" ЕАД - Едноличен собственик на капитала