Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АСЕН ИВАНОВ КАРАМИХАЙЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БУЛСПЕД СЪРВИСИС ЕООД виж Асен Иванов Карамихайлов - Едноличен собственик на капитала
Асен Иванов Карамихайлов - Съдружник
Асен Иванов Карамихайлов - Управител
БЛЕКМАЙК ЕООД виж Асен Иванов Карамихайлов - Едноличен собственик на капитала
Асен Иванов Карамихайлов - Управител
Дабъл Брейк ООД виж АСЕН ИВАНОВ КАРАМИХАЙЛОВ - Съдружник
ПАРФЮМ БГ ЕООД виж АСЕН ИВАНОВ КАРАМИХАЙЛОВ - Съдружник
АСЕН ИВАНОВ КАРАМИХАЙЛОВ - Управител
ЛЕОМА ВИЖЪН ООД виж Асен Иванов Карамихайлов - Съдружник
БЛЕКМАЙК ПРОПЪРТИС ЕООД виж Асен Иванов Карамихайлов - Едноличен собственик на капитала
Асен Иванов Карамихайлов - Управител
ДАЙРЕКС ЕАД виж Асен Иванов Карамихайлов - Едноличен собственик на капитала
АСЕН ИВАНОВ КАРАМИХАЙЛОВ - Съвет на директорите
КЛАСИНИ ЕООД виж АСЕН ИВАНОВ КАРАМИХАЙЛОВ - Съдружник