Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РОЗА ТОРОСЯН - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АРАГАЦИ ЕООД виж Роза Торосян - Едноличен собственик на капитала
Роза Торосян - Управител
АРАГАЦ ООД виж РОЗА ТОРОСЯН - Съдружник
РОЗА ТОРОСЯН - Управител