Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БАРТОЛ АД виж НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Съвет на директорите
МЕСОНИ ООД виж НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Управител
АГРОИНВЕСТ ЕООД виж НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
НИКО НИЙ ЕООД виж НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Управител
ЕКОПРОДУКТ ООД виж НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
НИКО-НИЙ - НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЕТ виж НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Физическо лице търговец
ОЛИВИЯ ООД виж НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Управител
ФРИГОИНВЕСТ-03 ООД виж НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Управител
ИНВЕСТ БИЛДИНГ -СИЛИСТРА ООД виж НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ - Управител