Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КБА ПАРТНЕРС ООД виж Наско Петров Стойчев - Съдружник
Наско Петров Стойчев - Управител
ПНП-ИНВЕСТ ООД виж НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Съдружник
НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Управител
СОЗОПОЛИС 1 Б ООД виж НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Съдружник
НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Управител
ОН ПАРТНЕРС ЕООД виж НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
Наско Петров Стойчев - Съдружник
Наско Петров Стойчев - Управител
АРА - РИТЕЙЛ ЕООД виж НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Управител
КБА ПРОПЪРТИС ООД виж Наско Петров Стойчев - Съдружник
Наско Петров Стойчев - Управител
ГЕНАРА ООД виж НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Съдружник
АРА РИТЕЙЛ 2011 ООД виж НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Съдружник
НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Управител
ОВЪРСИЙС ООД виж НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Съдружник
НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Управител
АРА - СТАРА ЗАГОРА ТАБАК ПАРТНЕРС ООД виж НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Управител
Наско Петров Стойчев - Съдружник
СОЗОПОЛИС ХАУС 9 ЕООД виж НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Управител
ЛАГУНА ООД виж НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Съдружник
НАСКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ - Управител