Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГЕОРГИ БОЕВ КЪНДЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ АД виж Георги Боев Къндев - Съвет на директорите
НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД виж Георги Боев Къндев - Съвет на директорите
ПРОГРЕС 2010 АД виж Георги Боев Къндев - Съвет на директорите
БАЛКАНВЕЛО АД виж ГЕОРГИ БОЕВ КЪНДЕВ - Съвет на директорите