Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ПЛОВДИВ МЕДИЯ ООД виж ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Съдружник
МИДЪЛ ИЙСТ КЕПИТЪЛ ЕООД виж Веселин Стойчев Чипев - Управител
КЕПИТЪЛ СЕКЮРИТИ ЕООД виж ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Управител
ТЕНСЕГРИТИ БИЛДИНГ ЕООД виж ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Управител
РОЯЛ АЦЕТЕЙТ КЕМИКЪЛС АД виж Веселин Стойчев Чипев - Съвет на директорите
КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АДСИЦ виж Веселин Стойчев Чипев - Съвет на директорите
ЕВРОМАКС ЛОГИСТИК ЕООД виж Веселин Стойчев Чипев - Едноличен собственик на капитала
Веселин Стойчев Чипев - Управител
БУЕНО СПА ЕООД виж ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Управител
РОЯЛС ТАБАКО ЕООД виж ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Управител
КЕПИТЪЛ СИТИ ЦЕНТЪР ООД виж ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Съдружник
ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕСТ ТРЕЙД ГРУП ЕООД виж ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Едноличен собственик на капитала
Веселин Стойчев Чипев - Съдружник
Веселин Стойчев Чипев - Управител
БАНКЕР БГ ООД виж ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Съдружник
А & А Скрипковски ООД виж ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Съдружник
РОЯЛ ИНДЪСТРИ ЕООД виж ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕСЕЛИН СТОЙЧЕВ ЧИПЕВ - Управител