Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СТАНИМИР ИВАНОВ СТАНЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Д-Р СТАНЕВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД виж СТАНИМИР ИВАНОВ СТАНЕВ - Едноличен собственик на капитала
СТАНИМИР ИВАНОВ СТАНЕВ - Управител
Д-Р СТАНИМИР СТАНЕВ ЕТ виж СТАНИМИР ИВАНОВ СТАНЕВ - Физическо лице търговец