Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РУЖА ХИТОВА БОДУРОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕООД виж РУЖА ХИТОВА БОДУРОВА - Управител
ЕСУВАТ ЕООД виж РУЖА ХИТОВА БОДУРОВА - Управител
ГОРУБСО ЗЛАТОГРАД ЕАД виж РУЖА ХИТОВА БОДУРОВА - Управителен съвет
РУЖА ХИТОВА БОДУРОВА - Съвет на директорите
ИЗГРЕВ-64 ЕООД виж РУЖА ХИТОВА БОДУРОВА - Едноличен собственик на капитала
РУЖА ХИТОВА БОДУРОВА - Управител
БУЛФОРТ ЕООД виж Ружа Хитова Бодурова - Едноличен собственик на капитала
Ружа Хитова Бодурова - Управител
АЖУР 82 ЕООД виж РУЖА ХИТОВА БОДУРОВА - Едноличен собственик на капитала
РУЖА ХИТОВА БОДУРОВА - Управител