Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СИМЕОН НИКОЛОВ БОРИСОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ХАЙТЕК ООД виж СИМЕОН НИКОЛОВ БОРИСОВ - Съдружник
СИМЕОН НИКОЛОВ БОРИСОВ - Едноличен собственик на капитала
СИМЕОН НИКОЛОВ БОРИСОВ - Управител
МИЛЕНИУМ 2001 ООД виж СИМЕОН НИКОЛОВ БОРИСОВ - Съдружник
СИМЕОН НИКОЛОВ БОРИСОВ - Управител
НОРАКО БЪЛГАРИЯ ЕООД виж СИМЕОН НИКОЛОВ БОРИСОВ - Управител
АГРОТЕК М ЕООД виж СИМЕОН НИКОЛОВ БОРИСОВ - Управител