Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ХРИСТО ДЕНЕВ СОСЕРОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ГОЛДЪН РЕЙ ЕООД виж ХРИСТО ДЕНЕВ СОСЕРОВ - Едноличен собственик на капитала
ХРИСТО ДЕНЕВ СОСЕРОВ - Управител
КАРБОН ИНВЕСТ ООД виж ХРИСТО ДЕНЕВ СОСЕРОВ - Управител
АЙРИН - 11 ЕООД виж ХРИСТО ДЕНЕВ СОСЕРОВ - Едноличен собственик на капитала
ХРИСТО ДЕНЕВ СОСЕРОВ - Управител
МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД виж ХРИСТО ДЕНЕВ СОСЕРОВ - Съвет на директорите
ТОПЛОФИКАЦИЯ-ГАБРОВО ЕАД виж ХРИСТО ДЕНЕВ СОСЕРОВ - Съвет на директорите