Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЦВЕТАН БОТЕВ МАКАВЕЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕЛИТ 8 ЕООД виж ЦВЕТАН БОТЕВ МАКАВЕЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЦВЕТАН БОТЕВ МАКАВЕЕВ - Управител
КОМЕРС -АУТО 1 ЕООД виж Цветан Ботев Макавеев - Едноличен собственик на капитала
Цветан Ботев Макавеев - Управител
СТЕЛИТ 1 ЕООД виж ЦВЕТАН БОТЕВ МАКАВЕЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЦВЕТАН БОТЕВ МАКАВЕЕВ - Управител
СТАР НЕТ ООД виж ЦВЕТАН БОТЕВ МАКАВЕЕВ - Съдружник
КОМЕРС ЕООД виж ЦВЕТАН БОТЕВ МАКАВЕЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЦВЕТАН БОТЕВ МАКАВЕЕВ - Управител
БОЛКАН ФУУД КЪМПАНИ АД виж ЦВЕТАН БОТЕВ МАКАВЕЕВ - Съвет на директорите