Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Цветан Тодоров Лъжански - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АТЛАНТИК ДИВАЙН ЕАД виж ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЛЪЖАНСКИ - Съвет на директорите
БРЕЙКТАЙМ АД виж Цветан Тодоров Лъжански - Съвет на директорите
ПЮЪРТЕК ЕООД виж Цветан Тодоров Лъжански - Управител
РОЯЛ ПАТЕЙТОС АД виж ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЛЪЖАНСКИ - Съвет на директорите
ДЕВИН РОЯЛ ЕАД виж ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЛЪЖАНСКИ - Съвет на директорите
СиТийм ООД виж Цветан Тодоров Лъжански - Съдружник
ЛПМ ЕООД виж Цветан Тодоров Лъжански - Едноличен собственик на капитала
Цветан Тодоров Лъжански - Съдружник
Цветан Тодоров Лъжански - Управител
ФОКУС БРАНД ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД виж Цветан Тодоров Лъжански - Съвет на директорите
ДЕВИН ЕАД виж Цветан Тодоров Лъжански - Управителен съвет
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЛЪЖАНСКИ - Съвет на директорите
ПЛАСТХИМ - Т АД виж Цветан Тодоров Лъжански - Надзорен съвет
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЛЪЖАНСКИ - Съвет на директорите
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД виж ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЛЪЖАНСКИ - Съвет на директорите
АГРО ЛЕНД ЕНД ПАТЕЙТОС АД виж ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЛЪЖАНСКИ - Съвет на директорите