Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КОНСОРЦИУМ МАРКЕТ ИНВЕСТ ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител
ФОРУКОМ БРОКЕР ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител
ЕКО ТРАДЕКС ЕНЕРДЖИ ООД виж Величко Христов Минев - Съдружник
ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съвет на директорите
КА ПРОЕКТ ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител
ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ АД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съвет на директорите
ВИТ ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съдружник
ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител
КЛИНЪР ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител
ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съвет на директорите
ЛИЗИНГ-ТАКСИ ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съдружник
БКС - ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ АД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съвет на директорите
НЕО-ТИТАН ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител
ЕКО-НЕО ГРУП АД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съвет на директорите
СОЛАР 550 ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съдружник
БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител
АРПЕЗОС БУС ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съдружник
ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител
ЕКО - ТИТАН ГРУП АД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съвет на директорите
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съвет на директорите
Лендфил АД виж Величко Христов Минев - Съвет на директорите
АГРО ИНВЕСТ - 2001 ЕАД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съвет на директорите
ВИД - Величко Минев ЕТ виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Физическо лице търговец
ХЛЕБОЗАВОД АД виж Величко Христов Минев - Съвет на директорите
АРПЕЗОС БУС - 2000 АД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съвет на директорите
ГЛОБЪЛ КЛИНЪР ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител
Величко Христов Минев - Съдружник
ЕВРОПЪТ 2005 ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ АД виж Величко Христов Минев - Съвет на директорите
ХАРМАН АД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съвет на директорите
Арпезос Еър ООД виж Величко Христов Минев - Съдружник
Величко Христов Минев - Управител
ПЪТ ПРОДУКТ ЕООД виж Величко Христов Минев - Управител
КЪРДЖАЛИ - ФИЛМ 98 ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Съдружник
ОЛ РОУД ГРУП ООД виж ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - Управител