Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Камелия Василева Христова - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА ЕООД виж Камелия Василева Христова - Едноличен собственик на капитала
Камелия Василева Христова - Управител