Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МАРИАНА РАДЕВА АТАНАСОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Д-Р МАРИАНА РАДЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД виж МАРИАНА РАДЕВА АТАНАСОВА - Едноличен собственик на капитала
МАРИАНА РАДЕВА АТАНАСОВА - Управител