Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ЕООД виж МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Управител
АГРО ГРАМАДА ООД виж МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Управител
ГАЗТРЕЙД-ВРАЦА ООД виж МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Съдружник
ГАЗТРЕЙД БЛЕК СИИ ООД виж МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Съдружник
ГАЗ БГ ООД виж МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Съдружник
ГАЗТРЕЙД АД виж МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Съвет на директорите
МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
МОВИ СТИЛ ЕООД виж Милчо Иванов Василев - Едноличен собственик на капитала
Милчо Иванов Василев - Управител
ГАЗТРЕЙД - ПЛЕВЕН ООД виж МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Съдружник
ГАЗ ЕКСПРЕС ООД виж МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Съдружник
ГАЗТРЕЙД-ОРИОН ООД виж МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Съдружник
ВАСИЛЕВ ООД виж Милчо Иванов Василев - Съдружник
МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Управител
МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
Газтрейд-Пирдоп 2 ООД виж Милчо Иванов Василев - Съдружник
"Газстрой комерс" АД виж Милчо Иванов Василев - Съвет на директорите
ГАЗТРЕЙД-ПИРДОП ООД виж Милчо Иванов Василев - Съдружник