Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДРАШКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КА енд Е ООД виж КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДРАШКОВ - Съдружник
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДРАШКОВ - Управител
БАРСА АД виж КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДРАШКОВ - Съвет на директорите
Капиле ООД виж Красимир Йорданов Драшков - Съдружник
Красимир Йорданов Драшков - Едноличен собственик на капитала
Красимир Йорданов Драшков - Управител
ИНТЕРНОРД ХОЛДИНГ АД виж КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДРАШКОВ - Управителен съвет