Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА ПАРАСКОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВАЛЯ - ВАЛЕНТИНА ПАРАСКОВА ЕТ виж ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА ПАРАСКОВА - Физическо лице търговец
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ДОКТОР ВАЛЕНТИНА ПАРАСКОВА ЕООД виж ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА ПАРАСКОВА - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА ПАРАСКОВА - Управител