Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КРИСТАЛ БИЛДИНГ ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Едноличен собственик на капитала
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
КРИСТАЛ БИЗНЕС ГРУП ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Едноличен собственик на капитала
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ - БГ ЕООД виж Стоян Василев Демиревски - Едноличен собственик на капитала
ЕКОКЕМИКЪЛС ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Едноличен собственик на капитала
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
М и Е ООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Съдружник
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
КРИСТАЛХИМ ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Съдружник
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
ДИЗАЙН КЕМИКЪЛС ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Едноличен собственик на капитала
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
ПАЙН КЕМИКЪЛС ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Съдружник
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
БИОКЕМИКЪЛ БГ АД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Съвет на директорите
ГЛОБАЛ ПЕТРОЛИУМ СЪРВИС ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Едноличен собственик на капитала
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
КРИСТАЛ БИЗНЕС ГРУП 2021 ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Едноличен собственик на капитала
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
ПАЙН БОТАНИК РИЙЛ ЕСТЕЙТ АД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Съвет на директорите
КРИСТАЛ ХИМИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Едноличен собственик на капитала
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Съдружник
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
РОЯЛ КЛИЙН ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Съдружник
АД МАРКЕТ ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Едноличен собственик на капитала
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител
БЪЛГАРСКА СМОЛА ЕООД виж СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Едноличен собственик на капитала
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВСКИ - Управител