Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КРАСИМИР АЛЕКСИЕВ ГАГЪМОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ДЖЕНЕРЪЛ ГРУП ЕООД виж КРАСИМИР АЛЕКСИЕВ ГАГЪМОВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР АЛЕКСИЕВ ГАГЪМОВ - Управител
ФУРНА БГ ЕООД виж Красимир Алексиев Гагъмов - Едноличен собственик на капитала
Красимир Алексиев Гагъмов - Съдружник
Красимир Алексиев Гагъмов - Управител
ДЖЕНЕРЪЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД виж КРАСИМИР АЛЕКСИЕВ ГАГЪМОВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР АЛЕКСИЕВ ГАГЪМОВ - Управител