Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СОФИЯ СИ ЕН ДЖИ ООД виж Росен Асенов Йорданов - Управител
РОСЕН ЙОРДАНОВ ЕТ виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Физическо лице търговец
РОАН ОЙЛ ООД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
РОДИВА ООД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Управител
КИКО 86 ЕООД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Едноличен собственик на капитала
РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Управител
СИ ЕН ДЖИ ЕКОГАЗ АД виж Росен Асенов Йорданов - Съвет на директорите
НЕВРОКОП-ГАЗ АД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Съвет на директорите
БУЛ ФОРЕСТ КЪМПАНИ ООД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
Росен Асенов Йорданов - Управител
РОСИВО ООД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Управител
ТРЕЗОР ГРУП ООД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ ООД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Управител
РАЙ БГ - 73 ЕООД виж Росен Асенов Йорданов - Едноличен собственик на капитала
Росен Асенов Йорданов - Управител
МАРС ММ ЕООД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Едноличен собственик на капитала
Росен Асенов Йорданов - Управител
РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
ДИР-ЙО ООД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Съдружник
РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Управител
АСИ ООД виж РОСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ - Управител
КПГ Благоевград ЕООД виж Росен Асенов Йорданов - Съдружник
Росен Асенов Йорданов - Управител