Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СИ холд ООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
ПС холд АД виж Валентин Викторов Зеленченко - Съвет на директорите
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Съдружник
ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
ДОБРИЧ 2011 ООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
РУСИМА ООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Съдружник
ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
ВИАСТРОЙ АД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Съвет на директорите
ТЕР - Н ЕООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ДОБРИЧ АД виж Валентин Викторов Зеленченко - Съвет на директорите
ТЕРИН ЕООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
СВИЩОВ-ПСА ООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
ЕКОПЛОД ЕООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
СКАТ - ХОЛДИНГ АД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Съвет на директорите
ПЪТКОНСУЛТ ЕООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Съдружник
ЮРА - ДВ ООД виж Валентин Викторов Зеленченко - Съдружник
ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
КАЛИНА ООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Съдружник
МЕМОРИС-БГ ЕООД виж Валентин Викторов Зеленченко - Управител
ЗИ ЗИ ООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител
ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Съдружник
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Съвет на директорите
ПС Мир ЕООД виж Валентин Викторов Зеленченко - Управител
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - ФИНАНС ЕООД виж ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВ ЗЕЛЕНЧЕНКО - Управител