Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Пламен Яворов Кънчев - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Асендинг АД виж Пламен Яворов Кънчев - Съвет на директорите
ЗЕМЛИЩЕ АД виж ПЛАМЕН ЯВОРОВ КЪНЧЕВ - Съвет на директорите
ТОГЕДЪР ООД виж ПЛАМЕН ЯВОРОВ КЪНЧЕВ - Съдружник
ИСТОРИЧЕСКО СЕЛИЩЕ АД виж Пламен Яворов Кънчев - Съвет на директорите
ДЕИСТ ЕООД виж Пламен Яворов Кънчев - Едноличен собственик на капитала
Пламен Яворов Кънчев - Управител
ИЗБАВЛЕНИЕ АД виж Пламен Яворов Кънчев - Съвет на директорите
ХоумТуЮ България ООД виж ПЛАМЕН ЯВОРОВ КЪНЧЕВ - Съдружник
РАЗРАБОТЧИЦИ ООД виж ПЛАМЕН ЯВОРОВ КЪНЧЕВ - Съдружник
ПЛАМЕН ЯВОРОВ КЪНЧЕВ - Управител
Исторически парк АД виж Пламен Яворов Кънчев - Съвет на директорите
Дифърънт Трейд ООД виж Пламен Яворов Кънчев - Съдружник
РАСКУС ООД виж Пламен Яворов Кънчев - Съдружник
Пламен Яворов Кънчев - Управител