Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АКВА ИНЖЕНЕРИНГ 2004 ЕООД виж БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ - Управител
БИМ ТРЕЙДИНГ ЕООД виж Борислав Иванов Атанасов - Едноличен собственик на капитала
Борислав Иванов Атанасов - Управител
Рени стил 2014 ЕООД виж БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ - Едноличен собственик на капитала
Борислав Иванов Атанасов - Управител
БЕСТ СИТИ ПРОПЕРТИ - БЪЛГАРИЯ ЕООД виж БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ - Управител
ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ АД виж Борислав Иванов Атанасов - Съвет на директорите
Билдинг Комфорт ООД виж БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ - Съдружник
БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ - Едноличен собственик на капитала
Борислав Иванов Атанасов - Управител