Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Красимир Мохамед Ел-Хамед - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ИМО Сълюшънс България ЕООД виж КРАСИМИР МОХАМЕД ЕЛ - ХАМЕД - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР МОХАМЕД ЕЛ - ХАМЕД - Управител
ФУУДС ФОР ЛАЙФ ООД виж КРАСИМИР МОХАМЕД ЕЛ-ХАМЕД - Съдружник
ПРОГЕНЕЗИС АД виж Красимир Мохамед Ел-Хамед - Съвет на директорите