Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СИТИ РЕНТС ООД виж НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ - Управител
НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ - Съдружник
МИРА ТЕЛ ООД виж НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ - Съдружник
СИТИ ТЕЛ ЕООД виж НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ - Управител
Сити Тел Експорт ЕАД виж НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ АЛЕКСИЕВ - Съвет на директорите
СНС МОБИЛЕ ООД виж Николай Мирославов Алексиев - Съдружник