Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СВЕТЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МЕТЕКСИМ 98 ООД виж СВЕТЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - Съдружник
КОРАЛ-ИЛ ЕООД виж Светла Димитрова Георгиева - Едноличен собственик на капитала
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - Съдружник
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - Управител
КОМПАС АУДИО И ВИДЕО ООД виж СВЕТЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - Управител
ТРАНСЛЕНД ЛОГИСТИК ЕООД виж Светла Димитрова Георгиева - Едноличен собственик на капитала
Светла Димитрова Георгиева - Управител
МАКСКОМ ЕВРОПА ЕАД виж СВЕТЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - Съвет на директорите
ЕВКОНСУЛТ ЕООД виж Светла Димитрова Георгиева - Едноличен собственик на капитала
Светла Димитрова Георгиева - Управител