Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МОРАВА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД виж ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - Едноличен собственик на капитала
ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - Съдружник
ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - Управител
ЧЕХ & П ООД виж ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - Съдружник
МЛЕЧНА ИНДУСТРИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД виж ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - Съдружник
ЧЕХ - 99 ООД виж ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - Съдружник
ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД ООД виж ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - Съдружник
МЛЕЧНА ИНДУСТРИЯ-ДРЯНОВО ООД виж ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - Съдружник
ГЕРАН 99 ЕООД виж ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - Едноличен собственик на капитала
ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА НОВОСАД - Управител