Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БОРЯН АНГЕЛОВ БЪЛЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БОДА СТИЛ ЕООД виж БОРЯН АНГЕЛОВ БЪЛЕВ - Съдружник
БОРЯН АНГЕЛОВ БЪЛЕВ - Управител
ВИГАЛ ООД виж БОРЯН АНГЕЛОВ БЪЛЕВ - Съдружник
БОРЯН АНГЕЛОВ БЪЛЕВ - Управител
КАРГО БУЛ ЕООД виж БОРЯН АНГЕЛОВ БЪЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
БОРЯН АНГЕЛОВ БЪЛЕВ - Управител
ВИГАЛ-АБ ООД виж БОРЯН АНГЕЛОВ БЪЛЕВ - Съдружник
БОРЯН АНГЕЛОВ БЪЛЕВ - Управител