Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР"МЕДИКА-АЛБЕНА" ЕАД виж Маргита Петрова Тодорова - Съвет на директорите
АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АД виж МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА - Надзорен съвет
АЛБЕНА ХОЛДИНГ АД виж МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА - Съвет на директорите
ЗДРАВНО УЧРЕЖДЕНИЕ МЕДИКА - АЛБЕНА АД виж МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА - Съвет на директорите
БЯЛАТА ЛАГУНА ЕАД виж МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА - Съвет на директорите
АЛБЕНА АД виж МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА - Съвет на директорите