Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГИНКА ДИМЧЕВА ХАЙДЖИЙСКА - ПЕТКОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Еко Хранс БГ ЕООД виж ГИНКА ДИМЧЕВА ХАЙДЖИЙСКА - ПЕТКОВА - Едноличен собственик на капитала
Гинка Димчева Хаджийска-Петкова - Управител
ГИНКА ДИМЧЕВА ХАЙДЖИЙСКА - ПЕТКОВА - Съдружник