Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БОНИ ФУРАЖИ ПОРДИМ ЕООД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Управител
БОНИ ФЕРМА КРУМОВО ГРАДИЩЕ АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
МЕСОКОМБИНАТ ПРАВЕЦ АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО БОНИКАС АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ ВУРСТ ООД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съдружник
МИРАЖ-2000 ООД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съдружник
ФРАБО ООД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съдружник
БОНИ ОБОРОТ ВЕЛИНГРАД ООД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съдружник
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Управител
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
ПРИСТА АВТО АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ПЛЕВЕН АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
Б.Н. - КОМЕРС ООД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съдружник
БОНИ ОБОРОТ СТРОИТЕЛСТВО ООД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съдружник
БОНИ ФЕРМА НИКОЛА КОЗЛЕВО АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ КОМЕРС АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА БРЕСТАК АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ ХОЛДИНГ АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ЗИМЕН АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ - АД АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
АГРОКАПИТАЛ ЕАД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
КИБО АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ ХАСКОВО АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ ФЕРМА ШУМЕН АД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съвет на директорите
БОНИ ОБОРОТ ПРОИЗВОДСТВО ЛОВЕЧ ООД виж БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ - Съдружник