Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
НИКРОМ ИНДЪСТРИ ЕООД виж ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Едноличен собственик на капитала
ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Управител
НИКРОМ ЛОГИСТИКС ЕООД виж ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Управител
ДЖИ АЙ ПИ ИНВЕСТ АД виж ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Едноличен собственик на капитала
ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Съвет на директорите
НИКРОМ ЕООД виж ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Едноличен собственик на капитала
ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Управител
НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ АД виж ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Управителен съвет
ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Надзорен съвет
ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Съвет на директорите
ВАРИС ДИЗАЙН ЕООД виж ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Едноличен собственик на капитала
ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Управител
ФИДАН ИНДЪСТРИ ЕООД виж ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Едноличен собственик на капитала
ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Управител
ФЮЖЪН ПЛАСТИКС ЕООД виж ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Съдружник
ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Управител
ИКСПРЕШЪНС ЕООД виж ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Едноличен собственик на капитала
НИКРОМ ВЕНИЪР ЕООД виж ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ - Управител